ساعت کاری 8:30-17:30

88370596

خدمات ایمیل مارکتینگ

طبق آمار موجود، ایمیل همچنان مطمئن ترین راه ارتباطی الکترونیکی است، با طراحی و پیاده سازی صحیح سیستم ایمیل مارکتینگ می توانید ارتباط پیوسته و خیلی خوبی با مشتریان خود داشته باشید.

تعرفه‌ها: